Pædofilipolitik

Pædofilipolitik for Nivå Vandski Klub.

Pædofili kan være i form af fysisk kontakt eller situationer, hvor voksne er blufærdighedskrænkende overfor børn. Alle bør sikre, at disse krænkelser ikke finder sted og at personer, som måtte have en dom for pædofili, ikke kan fungere som trænere eller ledere i klubben

Det er lovkrav, at der indhentes børneattest på alle med daglig kontakt til børn, men i Nivå Vandski Klub indhenter vi børneattester på alle bådførere. Oplysningerne får vi fra det centrale kriminalregister.
Det centrale kriminalregister indeholder oplysninger om personer, som er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Oplysninger kan først indhentes, når træneren/lederen har givet sin skriftlige tilladelse hertil. Ønsker træneren/lederes ikke at give skriftlig tilladelse hertil kan han/hun ikke fungere som træner/leder. Oplysningerne er fortrolige og underlagt tavshedspligt.

Den bedste forebyggelse mod pædofili er åbenhed, dialog og oplysning.

I Nivå Vandski Klub skal alle opføre sig med respekt og omtanke når de har med børn at gøre, vi kommenterer ikke hinandens kroppe. Vi skal hjælpe hinanden med at være opmærksomme på adfærd der strider mod vores politik og vi har lov til at holde hinanden op på dette.
Det tilstræbes at der er mere end én ansvarlig ved træning af børn. Ledere og børn klæder ikke om i samme rum. Hvis trænere rejser med børn, skal der være tæt kontakt til forældrene.

DVWF har en aftale med Købehavns Kommunes Børnerådgivningscenter, som er hovedcenter for Københavns kommune på området. Centeret arbejder også som henvisningskanal til hele landet. Centeret kan kontaktes anonymt på tlf. 3585 5800.

Ved mistanke om pædofili i klubben:
Er der viden om eller opstår der mistanke om pædofili i klubben, kontaktes følgende straks:
DVWF’s pædofiliudvalg Kontaktperson pt. Rasmus Mikkel Søndergaard tlf.: 42437715
Danmarks Idrætsforbund, att. Jan Darfelt. I kan også ringe på Tlf. 43262031 eller mail til jd@dif.dk
Der kan hentes generelle oplysninger ved DIF på www.dif.dk/paeedofili.

DVWF stiller krav om, at alle klubber har en pædofilipolitik, som opdateres/diskuteres hvert år ved generalforsamlingen. Pædofilipolitikken sendes hvert år til vandskiforbundet.