NVK indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

Søndag den 30. januar 2022 kl.1100
Mødet foregår online pga. skimmelsvamp i klubhuset. 
Link til videoopkald: https://meet.google.com/utd-smxn-qso

Dagsorden:

 1.   Valg af dirigent
 2.   Formandens beretning
 3.   Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 4.   Forelæggelse af budget
 5.   Fastsættelse af kontingent
 6.   Indkomne forslag
 7.   Valg af formand/kasserer
    Formand Mathias Bering er på valg. (ønsker genvalg) 
 8.   Valg af bestyrelse
    Christian Bentsen er på valg (ønsker genvalg)
    Mehmed Hodzic er på valg (ønsker genvalg)
 9.   Valg af suppleanter 
 10.   Valg af revisor
 11.   Eventuelt
    1. Ansvarlig for sommercamp og sommerfest skal findes
    2. Hjælp til udlægning af bane

Se vejrstation på Nivå havn Her
NVK  Webcam
NB  Webcam

Danske bank konto: Regnr. 1551 konto 1408496
Mobile Pay 51159

 LOGO DVWF_NYE