NVK indkalder hermed til ordinær generalforsamling som afholdes i KLUBHUSET.

Søndag den 22. januar 2023 kl.1000

DAGSORDEN:

a) Valg af dirigent
b) Formanden aflægger beretning
c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
d) Forelæggelse af budget
e) Fastsættelse af kontingent.
f) Indkomne forslag
g) Valg af formand eller kasserer
   Valg af Kasserer
   Valg af Bestyrelsesmedlem (Der er en ledig plads)
   Valg af Næstformand
h) Valg af bestyrelse
i) Valg af suppleant/er
j) Valg af revisor
k) Eventuelt

Se vejrstation på Nivå havn Her

NB  Webcam

Danske bank konto: Regnr. 1551 konto 1408496
Mobile Pay 51159