Generalforsamling 2021

Søndag d. 7. februar 2021

Deltagere: Jens Knudsen, Frederik Brinch, Mathias Bering, Christian Bentsen,  Michael – Lille MY, Steen ( surfklubben) og Mille GN.

 • Valg af Dirigent: Mille ( Skriver også referat)
 • Formandens Beretning

Vi har haft et svært år. Svært at finde banen. Vi har afholdt junior fun tour og CAMP og der har været meget junior aktivitet

Jens har været god til at søge midler fra bla. Fra DIF DVWF

Beretningen er hermed godkendt

 • Kasserer – Gennemgang af regnskab 2020

Kasseren fremlægger regnskab. Jens Knudsen gennemgår

Samlede antal medlemmer 95 medlemmer

Vi har søgt DIF om en pulje og har fået 25 nye medlemmer.

Tilskud fra kommunen er tilpasset antallet af medlemmer.

Vi må gerne holde CAMP i stedet for SOAK.  Ingen sponsorer i 2020.
Men en samlet indtægt på 174.908,85 og samlede udgifter på 115.193,83 – Det giver et resultat på 59715,02. 114936,49. Netto resultat på 55.221,47. Snak frem og tilbage om regnskab og
Det er forventligt at der kommer et lidt større overskud til næste år.

Regnskabet er hermed godkendt

 • Kasserer – Gennemgang af budget 2021
  Jens Knudsen gennemgår budgettet

Budgettet er hermed godkendt

 • Fastholdelse af kontingent

Kontingentet er hermed godkendt

 • Valg af Formand ekstraordinært (Frederik Brinch træder af som formand) og Valg af kasserer. 

Formand Mathias Bering stiller op og blev valgt.

Jens på valg og genvalg.

 • Valg af bestyrelse
  Michael Votborg
  Meckmed Hodzic
  Christian Bendsen
  Frederik Brinch

Valg af Suppleanter

Peter Lynge

Mille Gjerulff Nicolaysen

Bestyrelsen er hermed godkendt

Pia H. er genvalgt som revisor

Hermed godkendt

 Eventuelt

Snak om træner og instruktør udgifter og Wifi på havnen