Pædofilipolitik

Pædofilipolitik for Nivå Vandski Klub.

Dette står i håndbogen. (uddeles til alle medlemmer).
• Pædofilipolitik
Formanden eller kassereren indhenter oplysninger fra kriminalregistret angående seksuelle krænkelser begået mod børn under 15 år (børneattest)
Der indhentes oplysninger på bådførere og instruktører jævnfør loven. Oplysningerne bliver behandlet jævnfør gældende regler om tavshedspligt.
Det er ikke tilladt som træner/instruktør at indlede et seksuelt forhold til et medlem under 18 år. Dette er en overtrædelse af straffeloven § 223.
Vil du vide mere om klubbens pædofilipolitik kan den fås hos et medlem af bestyrelsen.
Der kan ligeledes indhentes generelle oplysninger ved DIF på www.dif.dk/paedofili.

Dette har vi i en mappe på kontoret og på hjemmesiden, hvis der er nogen der vil vide mere detaljeret.
Pædofilipolitik for Nivå Vandski Klub.
Pædofili kan være i form af fysisk kontakt eller situationer, hvor voksne er blufærdighedskrænkende overfor børn.
Alle bør sikre, at disse krænkelser ikke finder sted og at personer, som måtte have en dom for pædofili, ikke kan fungere som trænere eller ledere i klubben.
Det er lovkrav, at der indhentes børneattest på alle med daglig kontakt til børn, men i Nivå Vandski Klub indhenter vi børneattester på alle bådførere.
Oplysningerne får vi fra det centrale kriminalregister.
Det centrale kriminalregister indeholder oplysninger om personer, som er dømt for pædofili i form
af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Oplysninger kan først indhentes, når træneren/lederen har givet sin skriftlige
tilladelse hertil. Ønsker træneren/lederes ikke at give skriftlig tilladelse hertil kan han/hun ikke fungere som træner/leder. Oplysningerne er fortrolige
og underlagt tavshedspligt.
Den bedste forebyggelse mod pædofili er åbenhed, dialog og oplysning.
I Nivå Vandski Klub skal alle opfører sig med respekt og omtanke når de har med børn at gøre, hvilket man også bør med voksne.
Vi skal hjælpe hinanden med at være opmærksomme på adfærd der strider mod vores politik og vi har lov til at holde hinanden op på dette.
Det tilstræbes at der er mere end én ansvarlig ved træning af børn. Hvis trænere rejser med børn skal der være tæt kontakt til forældrene.
DVWF har en aftale med Købehavns Kommunes Børnerådgivningscenter, som er hovedcenter for Københavns kommune på området.
Centeret arbejder også som henvisningskanal til hele landet. Centeret kan kontaktes anonymt på tlf. 3585 5800.

Ved mistanke om pædofili i klubben:
Er der viden om eller opstår der mistanke om pædofili i klubben, kontaktes følgende straks:
·  DVWF’s pædofiliudvalg – kontaktpersoner  Bolette Bender, tlf.: 26 20 00 03
·  Danmarks Idræts-Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, att. Jan Darfelt. I kan også ringe på tlf. 43 26 20 31 eller sende en mail til jd@dif.dk
DVWF stiller krav om, at alle klubber har en pædofilipolitik, som opdateres/diskuteres hvert år ved generalforsamlingen.
Pædofilipolitikken sendes hvert år til vandskiforbundet.

Lukket for kommentarer.